You are currently viewing Аудиција за избор нових играча!

Аудиција за избор нових играча!

Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“, Приштина, Цара Лазара бб 38205 Грачаница, организује

АУДИЦИЈУ
за избор кандидата за хонорарне сараднике на позицији играч/певач-члан ансамбла народних играра и песама

у Народном позоришту у Београду, Француска бр. 3 , Београд, у недељу 29. септембра 2019. у 18:00.

За аудицију је потребно припремити:

1. Играчку нумеру или комбинацију играчких елемената у трајању до 3 минута
(музичку подлогу понети на носачу звука или доставити електронским путем на адресу: organizator.venac@gmail.com);
2. Певачку нумеру по избору.

Аудициона комисија ће код пријављених кандидата проверавати и:

а. Играчке способности и предиспозиције (извођење и савладавање задатих играчких елемената, сценичност, физичке предиспозиције);
б. Музичко-певачке способности (певање задатих мотива, провера ритмике и слуха).

На аудицију се могу јавити сва заинтересована лица, старости од 18 до 30 година, која поседују најниже образовање IV степена стручне спреме, држављанство Републике Србије и општу здравствену способност.

НАПОМЕНА: Кандидати на аудицију долазе са опремом за игру.

Кандидати шаљу пријаву, која садржи кратку биографију са општим и подацима о играчком образовању или искуству и две фотографије (портрет и целу фигуру) на адресу: organizator.venac@gmail.com најкасније до 27. септембра 2019. године.

Контакт особа за све информације:
Мирољуб Ађанчић
+381 66 9348453
+383 49 163933