Ранилуг, 24.12.2016.

Дечији ансамбл ”Венац” Лапље Село је на позив КУД-а ”Симонида” из Ранилуга наступио 24.12.2016. године у Културном центру Ранилуг, на манифестацији ”Етно фест Ранилуг 2016”, а ову активност су подржали УСАИД и ЦДФ.

Дечији ансамбл ”Венац” Лапље Село представио се са играма из Пећи и Ниша, а важно је напоменути да су наступили и гости из Македоније – КУД ”Кирил Пејчиновић” из Теарца.

 
Галерију можете погледати: 
овде

 

Промоција тв серијала “Заиграј и Ти коло” – 25.12.2016.

У просторијама Aнсамбла”Венац” 25.12.2016. у 17 сати представљен је ТВ серијал “Заиграј и Tи коло”.
Венац је овај пројекат иницирао под сопственим притиском и жељом да што брже и на што већа врата презентује игре са Косова, као и песме, ношњу и обичаје, и све друго што подразумева уметност народних игара и песама.
На овом серијалу се веома напорно радило од марта па до децембра 2016. године и уз помоћ стручних људи етнокореолога, етномузиколога, кореографа и професора допрло се до историје игара са Косова и Метохије, као и ношње из различитих делова које се кроз овај серијал оживљавају и враћају народу ком припадају.

Серијал се састоји од 15 телевизијских емисија у којима је суштина демонстрирање игара и песама са Косова и Метохије, и етнокореолошко и етномузиколошко објашњење истих. Ово је још један нови вид деловања Венца да ради на очувању фолклорне уметности, поред стандардних концерата, и верујемо да ћемо изнаћи још нових начина како да промовишемо и популаризујемо богато нематеријално културно наслеђе.

Венцу је у овом пројекту техничку подршку дала телевизија РТК2. Стручну подршку дао је ЦИОТИС – Центар за истраживање и очување традиционалних игара Србије, тачније, проф. ма Здравко Ранисављевић, председник ЦИОТИС-а и проф. др Сања Ранковић, заменица председника ЦИОТИС-а. У току рада на пројекту придружили су се и стручни сарадници, кореографи Ђорђе Лакушић, Дејан Трифуновић и Звездан Ђурић.

Серијал ће се ускоро наћи на малим екранима.

Хвала целокупном тиму који је радио на ТВ серијалу “Заиграј и Ти коло!!!

 
Галерију можете погледати: овде

Промоција тв серијала „Заиграј и Ти коло“ – 25.12.2016.

У просторијама Aнсамбла“Венац“ 25.12.2016. у 17 сати представљен је ТВ серијал “Заиграј и Tи коло”.
Венац је овај пројекат иницирао под сопственим притиском и жељом да што брже и на што већа врата презентује игре са Косова, као и песме, ношњу и обичаје, и све друго што подразумева уметност народних игара и песама.
На овом серијалу се веома напорно радило од марта па до децембра 2016. године и уз помоћ стручних људи етнокореолога, етномузиколога, кореографа и професора допрло се до историје игара са Косова и Метохије, као и ношње из различитих делова које се кроз овај серијал оживљавају и враћају народу ком припадају.

Серијал се састоји од 15 телевизијских емисија у којима је суштина демонстрирање игара и песама са Косова и Метохије, и етнокореолошко и етномузиколошко објашњење истих. Ово је још један нови вид деловања Венца да ради на очувању фолклорне уметности, поред стандардних концерата, и верујемо да ћемо изнаћи још нових начина како да промовишемо и популаризујемо богато нематеријално културно наслеђе.

Венцу је у овом пројекту техничку подршку дала телевизија РТК2. Стручну подршку дао је ЦИОТИС – Центар за истраживање и очување традиционалних игара Србије, тачније, проф. ма Здравко Ранисављевић, председник ЦИОТИС-а и проф. др Сања Ранковић, заменица председника ЦИОТИС-а. У току рада на пројекту придружили су се и стручни сарадници, кореографи Ђорђе Лакушић, Дејан Трифуновић и Звездан Ђурић.

Серијал ће се ускоро наћи на малим екранима.

Хвала целокупном тиму који је радио на ТВ серијалу „Заиграј и Ти коло!!!

 
Галерију можете погледати: овде

Ранилуг, 24.12.2016.

Дечији ансамбл “Венац“ Лапље Село је на позив КУД-а “Симонида“ из Ранилуга наступио 24.12.2016. године у Културном центру Ранилуг, на манифестацији “Етно фест Ранилуг 2016“, а ову активност су подржали УСАИД и ЦДФ.
Дечији ансамбл “Венац“ Лапље Село представио се са играма из Пећи и Ниша, а важно је напоменути да су наступили и гости из Македоније – КУД “Кирил Пејчиновић“ из Теарца.

 
Галерију можете погледати:овде

Велика Хоча, 22.12.2016.

Ансамбл Венац је одржао годишњи концерт у препуној сали Дома културе у Великој Хочи. Поред Првог извођачког ансамбла, наступио је и Омладински ансамбл, као и Дечији ансамбл ‘Венац’ из Лепине, а публика у Великој Хочи је знала да награди громогласним аплаузом и концерт испрати на ногама. Ансамбл Венац се представио играма Старо Косово, затим Косовског Поморавља, Србије, Косаонице, Метохије, Пирота и Босилеградског Крајишта. Ансамбл Венац је одржао око 59 наступа, а Ви публико сте били ти који сте знали да нас наградите својим присуством широм Косова и Метохије и Србије.Хвала Вам на томе, до следећег виђења и биса.

 
Галерију можете погледати: овде

Велика Хоча, 22.12.2016.

Ансамбл Венац је одржао годишњи концерт у препуној сали Дома културе у Великој Хочи. Поред Првог извођачког ансамбла, наступио је и Омладински ансамбл, као и Дечији ансамбл ‘Венац’ из Лепине, а публика у Великој Хочи је знала да награди громогласним аплаузом и концерт испрати на ногама. Ансамбл Венац се представио играма Старо Косово, затим Косовског Поморавља, Србије, Косаонице, Метохије, Пирота и Босилеградског Крајишта. Ансамбл Венац је одржао око 59 наступа, а Ви публико сте били ти који сте знали да нас наградите својим присуством широм Косова и Метохије и Србије.Хвала Вам на томе, до следећег виђења и биса.

 
Галерију можете погледати: овде

Доња Брњица, 15.12.2016.

Дечији Ансамбл “Венац” из Доње Брњице је у организацији националног Ансамбла “Венац” Грачаница одржао целовечерњи концерт у сали Основне школе “Димитрије Прица” у Доњој Брњици.
Уз помоћ Дечијих Ансамбала “Венац” из Лепине и Доње Гуштерицe, као и госта вечери КУД-а “Косовке Девојка” из Бабиног Моста, публика је могла да види богат садржај игара из Поморавља, Метохије, Пчиње, Пирота и Србије и најмлађе награди аплаузима и овацијама.
Велику захвалност дугујемо Основној школи “Димитрије Прица” из Доње Брњице, Јавном градском саобраћајном предузећу Приштина – Грачаница, као и публици која је дошла у великом броју.
Велики поздрав од Дечијег Ансамбла “Венац” из Доња Брњице.

 
Галерију можете погледати: овде

Конкурс за избор директора Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије “Венац”

На основу члана 35. Закона о култури («Сл. Гласник РС», бр. 72/09; 13/16; 30/16); чланова 23. до 29. Статута Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“  број: 338 од 26.11.2016. године и Одлуке Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“ број: 365 од 13.12.2016. године, расписује се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

АНСАМБЛА НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ „ВЕНАЦ“

1. Подаци о установи: Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“ , адреса: Цара Лазара б.б. 38205 Грачаница – Приштина.

2. Радно место: директор Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“. Директор се именује на период од четири године.

3. За избор кандидата за директора Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“ утврђују се следећи услови:

–          Висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије-мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године);

–          да има најмање пет година радног искуства у струци;

–          три године радног искуства на руководећим радним местима у установама културе;

–          да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;

–          знање једног светског језика;

–          држављанство Републике Србије;

–          општа здравствена способност.

4. Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе:

–          предлог програма рада и развоја Ансамбла за период од четири године;

–          диплому или уверење о стеченој стручној спреми;

–          радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори,  потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;

–          биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

–          уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужницаза кривична дела за која се гони по службеној дужности;

–          уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;

–          уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

–          извод из матичне књиге рођених;

–          фотокопију личне карте;

–          лекарско уверење;

–          доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе);

Докази се прилажу у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

5. Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:

–          да кандидат познаје пословање установа културе;

–          да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе;

–          квалитет предложеног програма рада и развоја Ансамбла, из поднете конкурсне документације.

6. Пријаве на конкурс подносе се на адресу Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“ : ул. Цара Лазара б.б. – 38205 Грачаница, са назнаком “За јавни конкурс – избор директора”. Пријаве се подносе у затвореним ковертама препорученом поштом или лично (сваког радног дана у периоду од 12.00 до 15.00 ч.) у седишту Ансамбла у згради Дома културе у Грачаници.

7. Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама „Ало“  (од 16. до 31. децембра)

8. Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата који се позивају на разговор о: предложеном програму рада и развоја Ансамбла, руковођењу и познавању пословања културних установа.

 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Урош Леповић

тел: 038/64-577

е-адреса: uros.venac@gmail.com

Доња Брњица, 15.12.2016.

Дечији Ансамбл „Венац“ из Доње Брњице је у организацији националног Ансамбла „Венац“ Грачаница одржао целовечерњи концерт у сали Основне школе „Димитрије Прица“ у Доњој Брњици.
Уз помоћ Дечијих Ансамбала „Венац“ из Лепине и Доње Гуштерицe, као и госта вечери КУД-а „Косовке Девојка“ из Бабиног Моста, публика је могла да види богат садржај игара из Поморавља, Метохије, Пчиње, Пирота и Србије и најмлађе награди аплаузима и овацијама.
Велику захвалност дугујемо Основној школи „Димитрије Прица“ из Доње Брњице, Јавном градском саобраћајном предузећу Приштина – Грачаница, као и публици која је дошла у великом броју.
Велики поздрав од Дечијег Ансамбла „Венац“ из Доња Брњице.

 
Галерију можете погледати: овде

Лепина, 14.12.2016.

Дечији Ансамбл „Венац“ из Лепине је у организацији Ансамбла „Венац“ Грачаница, одржао целовечерњи концерт у Основној школи „Вук Караџић“ у Лепини.
У препуној сали наступили су и Дечији Ансамбли „Венац“из Доње Брњице и Грачанице, са гостима из КУД-а „Бранко Меденица“ из Угљара.
Публика је могла да ужива у играма из Косаонице, Пирота, Метохије, Пчиње, Владичиног Хана и Сиринићке Жупе, а своје вокалне квалитете представиле су и Миљана Славић и Андријана Анђелковић.
Одушевљена публика је уживала у програму наших најмлађих фолклораша и на крају концерта заиграла са њима.
Организацији конерта Дом културе из Доње Гуштерице је дао техничку подршку.

 
Галерију можете погледати: овде