Призрен – Дечији фестивал фолклора, 17.05.2015.- Галерија