Грачаница – Светосавски концерт, 31.01.2020. – Галерија