Уредба о организовању рада послодавца за време ванредног стања

На основу Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“ БРОЈ 31/20), као и мере превенције ширења заразе  „коронавирусом“, а на основу овлашћења послодавца утврђених законом, током трајања ванредног стања, процес рада се организује на основу упутства датог у прилогу. 

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On Facebook