Исказивање интересовања за вакцинацију против COVID-19

Исказивање интересовања за вакцинацију против COVID-19

           Допис Владе Републике Србије Број: 512-02-1/2021-01 од 13. јануара 2021. године.

     Овим дописом обавештавају се установе културе и информисања чији је оснивач Република Србија, да запослени у установама културе, као и сви запослени из установа који су под вашом надлежношћу, који су заинтересовани за имунизацију против COVID- 19, пријаву треба да учине попуњавањем упитника на порталу еУправа (www.euprava.gov.rs).